Festøya-Solavågen

Billettprisar

Klasse
Lengde
Pris
Merknad
B2
0 m- 6 m
101 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B3
6 m- 7 m
248 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B4
7 m- 8 m
291 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B5
8 m- 10 m
384 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B6
10 m- 12 m
467 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B7
12 m- 14 m
543 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B8
14 m- 17 m
663 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B9
17 m- 19 m
760 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
B10
19 m- 22 m
880 kr
Takstar for køyretøy inkl. førar
C
66 kr
MC, inkluder førar
A1
39 kr
Vaksne
A2
20 kr
Honnør/barn
  • Prisoversikt pr.08.Dec 2019
  • Takstsone 5