Festøya-Solavågen

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Norangsfjord (916 69 350) og MF Lote (415 36 386).