Eidsdal-Linge

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Geiranger (916 69 321).