Hufthamar-Krokeide

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 ASA, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Horgefjord (917 08 725) og MF Møkstrafjord (917 04 454).