Selskapsleiinga

Oversikt over den øvste leiinga.

Dagfinn Neteland

Administrerande direktør

André Høyset

Driftsdirektør

Anne-Mari Sundal Bøe

Økonomi- og finansdirektør

Nils Kristian Berge

Teknologi og prosjektdirektør

Eilert Nøttingnes

Sikkerheitsdirektør