Forretningsområder

I tillegg til kjerneverksemda som er ferje- og hurtigbåt, satsar Fjord1 også på catering og reiselivsaktivitet.

Ferjer

Fjord1 er ein leiande operatør innan norsk ferjedrift med 50% av marknaden.

Passasjerbåt

Fjord1 driv lokale hurtigbåtruter i Sogn og Fjordane.

Mat om bord

Nylaga mat av høg kvalitet kjenneteiknar Ferdamat-konseptet til Fjord1.

Reiseliv

Fjord1 er engasjert i ulike reiselivsselskap med basis i dei vestlandske fjordane.