Finans

Les vedtektene, rapportar og pressemeldingar - med meir.

Vedtekter

Les vedtektene til Fjord1.

Generalforsamling

Innkalling og vedlegg til Generalforsamling.

Rapportar

Les årsmeldingar og delårsrekneskap.

Pressemeldingar

Les dei siste meldingane frå Fjord1.