Transport av gods ved lokalbåtar

Regulativ for frakt av større gods eller køyretøy.

Fjord1 driftar fleire lokalbåtar/kombibåtar i Vestland Fylkeskommune. Samband som har bilførande komibåt er Ortnevik, Måren, Noreide samt Florabassenget som køyrer i Nord, Søre- og Vestre-distrikt.

Dersom ein skal frakte gods, bilar utan førar eller større køyretøy som t.d. gravemaskin, traktor, skytematter, pallar etc. blir dette frakta utfrå eigne priser og eige regulativ.

Kartering på førehand er kun naudsynt i Florabassenget.
Transport av last i Florabassenget skal på førehand karterast av lokal fraktekspeditør. Ta då kontakt med K-Jansen, tlf. 577 58 600 eller mail@k-jansen.no. Dette er for å sikre plass på aktuelle avganger samt prissetting av godset som skal frakttast.

Lurar du på kva frakt av gods på desse rutene vil koste?
Sjå vedlagte tabellar til rettleiing: