Transport av gods ved lokalbåtar

Regulativ for frakt av større gods eller køyretøy.

Fjord1 driftar fleire lokalbåtar/kombibåtar i Vestland Fylkeskommune. Samband som har bilførande komibåt er Ortnevik, Måren, Noreide samt Florabassenget som køyrer i Nord, Søre- og Vestre-distrikt.

Dersom ein skal frakte gods eller større køyretøy som t.d. gravemaskin, traktor, skytematter, pallar etc. blir dette frakta utifrå eigne priser og eige regulativ.

Kartering på førehand er kun naudsynt i Florabassenget.
Transport av last i Florabassenget skal på førehand karterast av lokal fraktekspeditør. Ta då kontakt med K-Jansen, tlf. 577 58 600 eller mail@k-jansen.no. Dette er for å sikre plass på aktuelle avganger samt prissetting av godset som skal frakttast.

Lurar du på kva frakt av gods på desse rutene vil koste?
Sjå vedlagte tabellar til rettleiing: