Verdikort for person er alternativet for dei som reiser på ulike ferjesamband utan eigen bil eller rutebuss.

Kortet gir 17 % rabatt, og minste sum for påfylling er 350 kr. Ved første gongs kjøp blir det ilagt kortpant på 100 kr.