AutoPASS for ferje blei innført 01.01.2019, og verdikort kan kun nyttast i ein overgangsperiode. Sjå meir informasjon om overgangsperiode i avsnitta nedafor.
For meir informasjon om autopass-ferjeavtale, sjå www.autopassferje.no.

Etter 31.03.2019 er det ikkje lengre muleg å fylle på verdikort for køyretøy.

Overgangsperiode etter innføring av AutoPASS for ferje:
Gamle verdikort / ferjekort vil framleis kunne nyttast i ein overgangsperiode sjølv om Autopass blir innført. Verdikort vil kunne fylles på t.o.m. 31.03.2019 hos kortutsteder, og brukast fram til 30.06.2019. Brikkesamband aksepterer både AutoPASS-brikker samt gamle ferjekort t.o.m 31.01.2019.