Bruk skjemaet under for sperring og refusjon av kort.

Når billettmaskinene har tatt i mot den nye sperrelista, vil kortet bli øydelagt om nokon prøver å bruke det. Kortet kan difor ikkje «opnast» for bruk att.

Etter ei karantenetid på inntil åtte veker blir restverdien i kortet refundert til bankkonto. Karantenetida skuldast at når kortet er defekt eller mista må vi ha alle transaksjoner på kortet frå samarbeidande ferjeselskap før vi kan utbetale restbeløpet. Nytt verdikort må kjøpast i billettbod eller på ferja.