Bruk skjemaet under for å registrere sperring og refusjon av verdikort.

Restverdi vert overført til oppgitt kontonummer innan tre veker.
Om du sender oss kortet innan ei veke vil du få utbetalt kortpanten på 100 kr sammen med restverdien .
Er ikkje kortet mottatt før vi betalar ut restverdien vil den bli utbetalt separat .
Kortet sendast til:
Fjord1 AS
pb 354
6902 Florø
Merk: «Servicesenter»

Dersom du tidlegare har motteke pin-kode frå billettør / billettbod, men ikkje har fylt ut skjema for refusjon med pin-kode,  send ein epost med serienummer, pinkode, namn, adresse og kontonummer til post@fjord1.no, så skal vi vere behjelpeleg med å få dette utbetalt.