For å nytte denne løysinga må du levere kortet til ein billettør på ei Fjord1 ferje.

Billettøren vil då gi deg ei kvittering med pin-kode og serienummeret på kortet. Ta vare på denne kvitteringa!

Registrer opplysningane i skjemaet. Dersom alle opplysningar er lagt inn korrekt vil restbeløp og kortpant bli refundert til bankkonto innan to virkedagar.
Har ein problem med å registrere opplysningar i skjemaet, ta kontakt med Fjord1 på tlf 57 75 70 00 mellom 8.00 og 16.00 på kvardagar.

NB! Ein skal berre legge inn tal i felta for kontonummer og serienummer - ingen mellomrom, punktum eller andre teikn!

Lurer du på kor du finn serienummeret på verdikortet ditt (8 siffer)? Dette står på same kvitteringa som pin-koden står på.