For å nytte denne løysinga må du levere kortet til ein billettør på ei Fjord1 ferje.

Billettør vil gi deg kvittering med pinkode og kortnr. Ta godt vare på denne kvitteringa.

Registrer opplysningane i skjemaet. Dersom alle opplysningar er registrert korrekt vil restbeløp og kortpant bli refundert til bankkonto innan to virkedagar. Ved problem med å registrere opplysningar i skjemaet ta kontakt med Fjord1 på tlf 5775 7000 frå kl 08-16 på kvardagar.