Ferjebillett

Periodekort for ferje

Bestilling av periodekort på ferje (barn/student/vaksen).

Prisar

Statens vegvesens «Riksregulativ for ferjetakster» ligg til grunn for billettsystemet til Fjord1.

Slik kjøper du billett

Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring.

Billettar blir solgt direkte av billettør på kaia, eller om bord i ferja.

Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring. Om kunden ikkje kan vise gyldig billett ved kontroll, og/eller har gitt feil informasjon om lengde på køyretøyet, vert det gitt 2000 kr i straffegebyr. Tilsvarande vert det gitt 750 kr i straffegebyr for passasjerar.

Straffegebyr er regulert i Riksvegferjeregulativet fastsett av Samferdsledepartementet.
Gyldig betalingsmiddel er både kontantar, bankkort og ferjekort.