Ferjebillett

Periodekort for ferje

Bestilling av periodekort på ferje (barn/student/vaksen). 

Prisar

Statens vegvesens «Riksregulativ for ferjetakster» ligg til grunn for billettsystemet til Fjord1.

Slik betalar du

Du kan betale med vanleg bankkort eller med kontantar. For å motta rabatt som ved tidlegare verdikort må du tegne deg ein AutoPASS-ferjeavtale via www.autopassferje.no.

Slik fungerer AutoPASS-ferjeavtalen:

På ferjesamband kor AutoPASS-brikkebetaling er innført, nyttar du AutoPASS-brikke som betalingsmiddel. Du kan ikkje nytte ferjekort i desse sambanda, så om du ikkje har AutoPASS-brikke må du betale full pris i desse sambanda.

På ferjesamband kor AutoPASS-brikkebetaling IKKJE er innført ennå, nyttar du ditt AutoPASS-ferjekort som betalingsmiddel. Du kan ikkje nytte AutoPASS-brikke i desse sambanda, så om du ikkje har bestilt AutoPASS-ferjekort må du betale full pris i desse sambanda.

Begge betalingsmiddel er knytt til din AutoPASS ferjekonto, og kostnaden for ferjeoverfarten vert trukken frå forskotssbeløpet du har betalt inn.

Om kunden ikkje kan vise gyldig billett/avtale/ferjekort ved kontroll, og/eller har gitt feil informasjon om lengde på køyretøyet, vert det gitt 2000 kr i straffegebyr. Tilsvarande vert det gitt 750 kr i straffegebyr for passasjerar. Straffegebyr er regulert i Riksvegferjeregulativet fastsett av Samferdsledepartementet.