Verksemdstyring

Utgreiing om samfunnsansvar

Fjord1 tek samfunnsansvar, les utgreiinga her.

Primærinnsidarar

Sjå oversikt over primærinnsidarane.

I styret sit representantar frå eigarane, og representantar for dei tilsette.

Oversikt over den øvste leiinga.