Verksemdstyring

Selskapsleiinga

Oversikt over den øvste leiinga.

Styret

I styret sit representantar frå eigarane, og representantar for dei tilsette.

Primærinnsidarar

Sjå oversikt over primærinnsidarane.

Selskapsleiing og eigarstyring

Les utgreiinga i PDF her.

Samfunnsansvar

Fjord1 tek samfunnsansvar, les utgreiinga her.