Børs- og pressemeldingar

Les dei siste meldingane frå Fjord1.

Pressemeldinger

Bestill bilplass i Florabassenget på websida

Frå og med 9.oktober kan du enkelte bestille bilplass på vår heimeside.

Fjord1 sitt resultat for 2. kvartal og første halvår 2019

Lågare volum og høge investeringar i eit overgangsår.

Vy og Fjord1 med nytt reiselivsselskap

Reiselivsselskapet Vy Fjord1 Reiseliv AS er nå stiftet og registrert.

Resultat for første kvartal

Fjord1 har starta opp fire nye ferjekontraktar i første kvartal. Det er tatt levering av to miljøvenlege fartøy for drift av sambandet Hareid-Sulesund.

Fjord1 leverer nok eit sterkt resultat

Oppstart av nye ferjekontraktar sikrar eit godt resultat. I 2018 har fokus på effektiv og sikker drift vore sentrale områder i selskapet.

Presisering vedrørande innføring av AutoPASS

1.januar vart AutoPASS innført ved sambanda Arsvågen-Mortavika og Anda-Lote.

Fjord1 gir 100.000 kroner til Kreftforeininga

Tilsette i Fjord1 har stemt fram Kreftforeininga som mottakar av årets julegratiale.

NSB og Fjord1 går saman om ny reiselivssatsing

NSB og Fjord1 vil etablere eit felles nasjonalt reiselivsselskap.

Fjord1 fossar fram på fjorden

Nytt sterkt kvartalsresultat for Fjord1.

Fjord1 og ZERO inngår samarbeid

Fjord1 og ZERO har inngått ei treårig samarbeidsavtale.

Ny region- og regionleiarar i Fjord1

Fjord1 etablerer ein ny region som blir operativ i løpet av hausten.

Stabil drift gir nok eit godt halvårsresultat

Fjord1 fekk eit resultat etter skatt på 229,4 millionar kroner i første halvår 2018 av ein omsetnad på 1 505,5 millionar kroner.

Førebels funn etter hending med MF Eid

Førebels funn viser at det var maskinhavari og ikkje brann som var årsaka til røykutviklinga om bord i bilferja MF Eid fredag 17.august.

Hending med M/F Eid i Lysefjorden

Bilferja M/F Eid fekk maskinhavari med etterfølgjande røykutvikling.

Signerte Nordmørspakken

Fjord1 set inn fem nybygg på dei fire fylkesvegsambanda frå 2020.