Anne-Mari Sundal Bøe, økonomi- og finansdirektør.

Epost: anne.mari.sundal.boe@fjord1.no

Mobil: 902 78 906.

Sentralbord: 5775 7000.