Anne-Mari Sundal Bøe, økonomi- og finansdirektør.

Epost: anne.mari.sundal.boe@fjord1.no

Mobil: 902 78 906.

For alle spørsmål rundt prisar, ruteinformasjon og generelle henvendingar,  ta kontakt med Fjord1 sentralbord, tlf: 5775 7000.