Børs- og pressemeldingar

Les dei siste meldingane frå Fjord1.

Pressemeldinger

Stabil drift gir nok eit godt halvårsresultat

Fjord1 fekk eit resultat etter skatt på 229,4 millionar kroner i første halvår 2018 av ein omsetnad på 1 505,5 millionar kroner.

Førebels funn etter hending med MF Eid

Førebels funn viser at det var maskinhavari og ikkje brann som var årsaka til røykutviklinga om bord i bilferja MF Eid fredag 17.august.

Hending med M/F Eid i Lysefjorden

Bilferja M/F Eid fekk maskinhavari med etterfølgjande røykutvikling.

Signerte Nordmørspakken

Fjord1 set inn fem nybygg på dei fire fylkesvegsambanda frå 2020.