Finansiell info

Sjå prospekt her.

Oversikt over uteståande lån.

Les årsmeldingar og delårsrekneskap.

Oversikt over rekneskapsåret 2018.

Les dei siste meldingane frå Fjord1.