Finansiell info

Prospekt

Sjå prospekt her.

Obligasjonslån

Oversikt over uteståande lån.

Rapportar

Les årsmeldingar og delårsrekneskap.

Finansiell kalender

Neste finansielle hending.

Børs- og pressemeldingar

Les dei siste meldingane frå Fjord1.