Finansiell info

Rapportar

Les årsmeldingar og delårsrekneskap.

Børs- og pressemeldingar

Les dei siste meldingane frå Fjord1.

Finansiell kalender

Oversikt over rekneskapsåret 2018.

Obligasjonslån

Oversikt over uteståande lån.

Prospekt

Sjå prospekt her.