Styret

I styret sit representantar frå eigarane, og representantar for dei tilsette.

Vegard Sævik

Styreleiar

Per Sævik

Styremedlem

Reuben Munger

Styremedlem

Emma Russell

Styremedlem

Pål Harr Wefring

Styremedlem (Tilsetterepresentant)

Reidar Tangen

Styremedlem (Tilsetterepresentant)

Helge Bøe

Observatør (Tilsetterepresentant)

Thomas Rakstang

Observatør (Tilsetterepresentant)