Styret

I styret sit representantar frå eigarane, og representantar for dei tilsette.

Vegard Sævik

Styreleiar

Per Sævik

Styremedlem

Siri Hatland

Styremedlem

Reuben Munger

Styremedlem

Birthe Cecilie Lepsøe

Styremedlem

Atle Olav Trollebø

Styremedlem (tilsetterepresentant)

Terje Hals

Styremedlem (tilsetterepresentant)

Thomas Rakstang

Observatør (tilsetterepresentant)

Daniel Nedrelid

Observatør (tilsetterepresentant)