Styret

I styret sit representantar frå eigarane, og representantar for dei tilsette.

Vegard Sævik

Styreleiar

Per Sævik

Styremedlem

Frederik Wilhelm Mohn

Styremedlem

Siri Hatland

Styremedlem

Atle Olav Trollebø

Styremedlem (tilsetterepresentant)

Thomas Rakstang

Observatør (tilsetterepresentant)

Brita Eilertsen

Styremedlem

Terje Hals

Styremedlem (tilsetterepresentant)

Daniel Nedrelid

Observatør (tilsetterepresentant)