Selskapsleiinga

Oversikt over den øvste leiinga.

Dagfinn Neteland

Administrerande direktør

André Høyset

Driftsdirektør

Deon Mortensen

Sikkerhet- og maritim teknisk direktør

Anne-Mari Sundal Bøe

Økonomi- og finansdirektør

Nils Kristian Berge

Prosjektdirektør