Eigarstyring og selskapsleiing

Generalforsamling

Innkalling og vedlegg til Generalforsamling 2019.

Eigarstyring og selskapsleiing

Les utgreiinga i PDF her.

Samfunnsansvar

Fjord1 tek samfunnsansvar, les utgreiinga her.

Primærinnsidarar

Sjå oversikt over primærinnsidarane.

Styret

I styret sit representantar frå eigarane, og representantar for dei tilsette.

Selskapsleiinga

Oversikt over den øvste leiinga.