Eigarstyring og selskapsleiing

Vi følgjer Oslo Børs si IR-anbefaling av 1. juli 2019.

Code of conduct

Les dei forretningsetiske retningslinjene til Fjord1.

Generalforsamling

Innkalling og vedlegg til Generalforsamling.

Prospekt

Sjå prospekt her.