Eigarstyring og selskapsleiing

Vi følgjer Oslo Børs si IR-anbefaling av 1. juli 2019.

Code of conduct

Les dei forretningsetiske retningslinjene til Fjord1.

Generalforsamling

Innkalling og vedlegg til Generalforsamling.

Prospekt

Sjå prospekt her.

Eigarstyring og selskapsleiing

Les vedtektene, samt utgreiing i PDF her.

Samfunnsansvar

Fjord1 tek samfunnsansvar, les utgreiinga her.

Primærinnsidarar

Sjå oversikt over primærinnsidarane.

Styret

I styret sit representantar frå eigarane, og representantar for dei tilsette.

Selskapsleiinga

Oversikt over den øvste leiinga.