Eigarstyring og selskapsleiing

Fjord1 følgjer Oslo Børs si IR-anbefaling av 1. juli 2019.

Vedtekter

Les vedtektene til Fjord1.

Code of conduct

Les dei forretningsetiske retningslinjene til Fjord1.

Generalforsamling

Innkalling og vedlegg til Generalforsamling.

Prospekt

Sjå prospekt her.

Samfunnsansvar

Fjord1 opptrer som ein ansvarleg samfunnsaktør.

Primærinnsidarar

Sjå oversikt over primærinnsidarane.

Styret

I styret sit representantar frå eigarane, og representantar for dei tilsette.

Selskapsleiinga

Oversikt over den øvste leiinga.