For eventuelle endringar på Hella-Dragsvik-Vangsnes så lenge E16 er stengt, må trafikkantane følgje med på Fjord1 sine trafikkmeldingar, på SMS eller nettsidene. I tillegg vil Statens vegvesen informere om endringar,gjennom media.

Bilistar som skal over Sognefjorden blir anmoda om å orientere seg mot sambandet Lavik-Oppedal.

Eventuelle endringar kunngjerast med SMS-varsling.