Det er utarbeida ein tilpassa rutetabell som blir nytta i perioda der det er reserveferje på sambandet. Denne rutetabellen er lagt ut i PDF-format på Fjord1 sine nettsider,