Etter nesten 14 timer på overtid er partane i mellomoppgjeret no einige.

Trafikken på våre samband vil difor gå i henhold til oppsatt ruteplan.