Årsaka er at meirverdi-satsen no blir sett tilbake til 12 prosent. Meirverdi-satsen vart redusert til 6 prosent i april 2020, som eit ledd i den statlege krisepakka for korona. I tråd med gjenopninga av samfunnet etter pandemien blir tiltaket avvikla.

Meir informasjon finn du eventuelt på Skatteetaten sine sider her.