Fjord1 og Statens vegvesen er blitt samde om ekstra ruteproduksjon på 17 datoar i 2017, der det er venta stor trafikk. Datoane er følgjande:

 • Laurdag 8. april
 • Tysdag 11. april
 • Onsdag 12. april
 • Måndag 17. april
 • Måndag 1. mai
 • Tysdag 16. mai
 • Onsdag 24. mai
 • Torsdag 1. juni
 • Laurdag 3. juni
 • Måndag 5. juni
 • Måndag 10. juli
 • Torsdag 20. juli
 • Torsdag 28. juli
 • Laurdag 29. juli
 • Torsdag 10. august
 • Torsdag 17. august
 • Laurdag 19. august