Søndag 18.oktober går årets TV-aksjon av stabelen. I år er den fysiske bøsseaksjonen bytta ut med digital bøssebæring, og Fjord1 har i den anledning oppretta ei eiga digital bøsse

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbetre eksisterande avfallssystem for meir enn 900 000 mennesker. TV-aksjonsmidlane er øyremerka tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Vi oppmodar alle til å gje eit bidrag - eller å dele Fjord1 sin innsamlingsaksjon på Facebook!

Fjord1 si digitale bøsse ser du her: https://spleis.no/139993