El-pristaksten er halv pris av ordinær køyretøypris.                                              

Ved bruk av verdikort blir det gitt 50 % rabatt i tillegg. Totalt betalar elbil ved bruk av verdikort 25% av ordinær køyretøypris.  Sjåfør er inkludert i billetten.                                              

Kundar som nyttar periodekort eller ungdomskort for å betale for sjåføren av elbil, vil ikkje kunne gjere dette etter 1 mars.

 

Endringa gjeld på følgjande samband:

Møre og Romsdal: Molde-Vestnes, Festøya-Solavågen, Halsa-Kanestraumen.

Sogn og Fjordane: Alle samband                                                                                          

Hordaland: Halhjem-Sandvikvåg                                                                                          

Rogaland: Arsvågen-Mortavika

 

Endringane skjer i samsvar med riksregulativet for ferjetakstar.