For deg som reiser på desse strekningane betyr innføring av AutoPASS:

 

  • Kontakt eit bompengeselskap for å teikne AutoPASS-avtale og få brikke
  • Sjå www.autopass.no for oversikt over bompengeselskap
  • Ferde er brikkeutsteder på vestlandet. Ein kan bestille brikke av Ferde på www.ferde.no
  • Ein får 10 % rabatt om ein allereie har gyldig AutoPASS brikke
  • Det er frivillig å teikne forskotsavtale med driftsselskapet, som er ansvarleg for alle ferjetransaksjonar. Teiknar ein ei slik avtale får ein opp til 40 – 50% rabatt. Kontakt driftsselskapet via www.autopassferje.no.
  • Det vil fortsatt vere mogleg å betale manuelt. Det er kun køyretøy med brikke som får rabatt.
  • Verdikort og storbrukarkort kan brukast på Anda-Lote og Arsvågen-Mortavika til og med 31.01.2019.
  • Eventuelt restbeløp på verdikort vil bli refundert, meir informasjon om dette vil komme på fjord1.no før 1. januar.

 

Les meir her:

 

Ordninga med AutoPASS brikkebetaling er forventa å vere fullført i dei fleste ferjesamband innan 2025.

For meir informasjon, sjå www.autopassferje.no eller kontakt driftsselskapet på e-post post@autopassferje.no