Trafikkmeldingar Sjå alle

Brekstad-Valset

Rute 870 Brekstad - Valset: Som følge av dåpssermoni på fartøyene mandag 18 februar blir følgende avganger innstilt. Fra Brekstad 13:00, 13:30 og 14:30. Fra Valset 13:30 14:00 og 15:00

Hareid-Sulesund

Rute 1150 Hareid-Sulesund: Normal drift i sambandet frå kl. 1450.

Endringar i avgangane Dragsvik-Hella-Vangsnes

Grunna ombygging på kaianlegga i sambandet Dragsvik-Hella-Vangsnes vert det følgjande endringar f.o.m 7.februar: 1) Avgang Dragsvik-Hella kl. 06:55 utgår, og blir erstatta med avgang frå Balestrand-Hella kl. 06:50. Det blir sett opp buss mellom Dragsvik og Balestrand, avgang frå Dragsvik kl. 6:35. 2) Ny avgang frå Dragsvik-Hella kl. 20:30 (avgang kl. 20:35 utgår). 3) Avgang Hella-Dragsvik kl.20:50 utgår, og ny avgang blir frå Hella til Balestrand kl. 20:45. Endringane gjeld fram til juni.

Brosjyrer AutoPASS

Spørsmål om AutoPASS? Sjå brosjyrene med spørsmål og svar her!

Presisering vedrørande innføring av AutoPASS

1.januar vart AutoPASS innført ved sambanda Arsvågen-Mortavika og Anda-Lote.

Fjord1 gir 100.000 kroner til Kreftforeininga

Tilsette i Fjord1 har stemt fram Kreftforeininga som mottakar av årets julegratiale.

Refusjon av verdikort

Les korleis du går fram ved refusjon her.