Trafikkmeldingar Sjå alle

Florabassenget

Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Fra rutestart i morgen utføres ordinære rutet med bilførende kapasitet.

Florabassenget

Rute 1180 Florabassenget: Fra rutestart i morgen utføres ordinære rutet med bilførende kapasitet.

Arsvågen-Mortavika

Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Normal drift igjen i sambandet fra 15:45.

Arsvågen-Mortavika

Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Midlertidig redusert kapasitet i sambandet.

Fedje - Sævrøy

Rute 1021 Fedje - Sævrøy: Det blir ordinær drift i sambandet fra og med 13:10 avgangen fra Fedje. (28JAN20)

Halsa-Kanestraum

Rute 48 Halsa - Kanestraum: Pga tidevann/kaiarbeid blir avgangen fra Kanestraum kl. 12:50 og fra Halsa kl. 13:20, innstilt.

Brekstad-Valset

Rute 870 Brekstad - Valset: Normal drift i sambandet fra kl 12:00

Brekstad-Valset

Rute 870 Brekstad - Valset: B ferga er innstilt inntil videre pga teknisk problem

Brekstad-Valset

Rute 870 Brekstad - Valset: Avgang fra Valset 10:30 innstlt pga teknisk problem

Fedje - Sævrøy

Rute 1021 Fedje - Sævrøy: På grunn av teknisk feil blir ruten inn til vider betjent med passasjerbåt.

Fedje - Sævrøy

Rute 1123 Fedje - Sævrøy: På grunn av teknisk feil blir ruten inn til vider betjent med passasjerbåt.

Seivika-Tømmervåg

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Viser til pressemelding fra Statens vegvesen (www.vegvesen.no/vegprosjekter/rmferjekaier/Nyhetsarkiv). I forbindelse med kaiarbeid blir det fra torsdag kveld 2. januar 2020 og i ca. 2 mnd innstillinger i sambandet. Avgangene 04:50, 06:00 og 23:30 fra Seivika, 05:20, 06:30 og 00:00 fra Tømmervåg blir innstilt alle hverdager. Avgangene 06:30 og 23:30 fra Seivika, og 07:00 fra Tømmervåg blir innstilt på lørdager. Avgangen 00:30 fra Tømmervåg blir innstilt på søndager, og avgangen 23:30 fra Tømmervåg på søndag blir fremskyndet til 23:00.

Endringar frå 1. januar 2020

Frå nyttår vert det endringar i rutedrifta til Fjord1.

Tvillingdåp

MF Skopphorn og MF Rovdehorn vart døypt ved Magerholm ferjekai i Ålesund.

Sterkt kvartalsresultat

I eit kvartal med historisk høg aktivitet leverer Fjord1 nok eit sterkt kvartalsresultat. 

Skal leie Vy Fjord1 Reiseliv

Kristian Jørgensen har arbeidd med reiseliv i 25 år - no blir han direktør for Vy Fjord1 Reiseliv.