RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon

Transport av gods

Det er høve til å ta med seg vanleg reisegods på alle båtavganger.

På avgangar med kombibåtar (bilførande båt og passasjerbåt) kan ein ta med seg reisegods i eit omfang som ein sjølv kan handtere. Større godsmengder må karterast hos ekspeditør K. Jansen.

Telefonnummer til K. Jansen er  57 75 86 00 (08.00–16.00).

Ekspeditør vurderar fortløpande eigna avgang for sending av gods. Pris på frakt er regulert i eige regulativ. Ved store skipingar, som til dømes fôr, byggjematerial og liknande, må ein bestille ekstratur.

smsMotta SMS med trafikkmeldingar

Klikk for å registrere deg

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål