RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon

Båtbillettar

Informasjon om billettar på passasjerbåtane til Fjord1.

Kundekort for passasjerbåt

Sogn og Fjordane fylkeskommune er oppdragsgjevar for både buss og passasjerbåt, og kundekorta er gyldige på begge transportmidla.

Les meir

Bestill kundekort

Elektronisk skjema for bestilling av periodekort eller ungdomskort i Sogn og Fjordane.

Les meir

Transport- vilkår

Transportvilkåra på denne sida samsvarer med sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39.

Les meir