RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon

Florabassenget

Florabassenget

Informasjon som gjeld lokale passasjerbåtruter til og frå Florø.

Behov for bilplass?

Her finn du informasjon om bestilling av bilplass i Florabassenget og Kystvegekspressen.

Les meir

Kombibåt/ passasjer- båt?

Oversyn over bilførande båtar og passasjerbåtar i Florabassenget.

Les meir

Båtbillettar

Informasjon om billettar på passasjerbåtane til Fjord1.

Les meir

Transport av gods

Det er høve til å ta med seg vanleg reisegods på alle båtavganger.

Les meir