RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon Gjeld ikkje Arsvågen - Mortavika

Fjord1 ASA

Fjord1 ASA

Fjord1 ASA er det største ferjeselskapet i Norge.

Selskapet hadde ved utgangen av 2016 1169 tilsette, og omsette i 2016 for 2,38 mrd. kroner. Selskapet er notert på Merkur Market på Oslo Børs. Hovudkontoret er i Florø.

Kjerneverksemd

Kjerneverksemda til Fjord1 er sjøtransport gjennom ferjedrift og passasjerbåtdrift. Fjord1 er det største ferjeselskapet i Norge. 

Anna verksemd

Fjord1 eig fjordselskapet The Fjords saman med Flåm AS.

I tillegg driv Fjord1 cateringverksemd i forlenging av ruteproduksjonen, og har aktivitetar innanfor andre forretningsområde som reisebyrå, verkstaddrift, finans og eigendomsforvaltning. 

Fjord1 eig 34 prosent av Widerøe Flyveselskap ASA gjennom WF Holding.
 

Nøkkeltal for drifta (tal frå 2016)

Tilsette per 31.12.16: 1169
Tal på farty (inkl. ferjer, hurtigbåtar og andre båtar):    66
Tal på transporterte personar på båt og ferje:   20,9 mill.
Tal på køyretøy på ferjene:  10,2 mill
Omsetjing:  2,4 mrd
Balanse: 31.12.2016:   4,7 mrd
Eigenkapital for Fjord1 AS per 31.12.16: 1,4 mrd
Resultat før skatt 2016:  509,8 mill.
EBITDA: 680 mill.
Investeringar: 259,1 mill.

Organisasjons- kart

Organisasjonskart for Fjord1 ASA.

Les meir

smsMotta SMS med trafikkmeldingar

Klikk for å registrere deg

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål

Nyhetsbrev