RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon Gjeld ikkje Arsvågen - Mortavika