RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon

Ferjebillettar

Ferjebillettar

Informasjon om billettar på ferjene til Fjord1.

Slik kjøper du billett

Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring.

Les meir

Prisar

Statens vegvesens «Riksregulativ for ferjetakster» ligg til grunn for billettsystemet til Fjord1.

Les meir

Bestilling, sperring og refusjon

Informasjon om bestilling, sperring og refusjon av kort for ferje.

Les meir

Verdikort for køyretøy

 

Verdikort for køyretøy får du kjøpt hos billettør om bord i ferja og kortet er klart til bruk straks etter påfylling.

Les meir

Verdikort for person

Verdikort for person er alternativet for dei som reiser på ulike ferjesamband utan eigen bil eller rutebuss.

Les meir

Periodekort/ studentkort

Periodekort og studentkort gjeld for 30 dagar og er alternativet for dei som reiser ofte på det same ferjesambandet.

Les meir

Storbrukarkort

Bedrifter kan etter søknad få tildelt storbrukarkort for etterfakturering. Storbrukarkortet gir 40 % rabatt på køyretøybillett og 17 % på personbillett.

Les meir

Ungdomskort

Ungdomskorta er personlege og gjeld etter avtale med ferjeselskapa for enkeltreiser på ferje.

Les meir

Transportvilkår for passasjerer og reisegods

TRANSPORTVILKÅR Sist endret 1. januar 2017  Transportørens ansvar for passasjerer og reisegods  Transportvilkårene utfylles av Lov om sjøfarten av 24. juni 1994 nr. 39 kap. 15.

Les meir

smsMotta SMS med trafikkmeldingar

Klikk for å registrere deg

AppFjord1 App

App Store
Google Play

ios-og-android

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål