CALL 177
For general information

Fasilitetar om bord

Fasilitetar om bord

Gjestenett på dei fleste ferjesambanda

Du har tid. Tid til å sjå på utsikta frå ferjedekket. Tid til å sjå korleis fjorden skiftar farge og struktur i takt med veret. Om du vil, kan du stå ute på dekk og kjenne veret famne om deg.

Eller du kan lene deg tilbake i eit mjukt sete i salongen og sjå landskapet passere, medan du sjølv sitt trygg, tørr og varm inne. Ta deg tid til å lese avisa eller kople av med ei god bok. Nyt ein kopp gloheit kaffi medan du sjekkar e-post, tek den viktige telefonen, avtalar eit møte og får unna arbeid.

Arbeid om bord

På dei fleste ferjesambanda er det tilgang til straumuttak og gjestenett i ferjesalongen. Gjestenettet baserer seg på mobilt samband og tilgjengeleg bandbreidde kan difor variere. På passasjerbåtane er det normalt ikkje trådlaust internett.

Les meir om vårt serveringstilbod om bord.

smsReceive traffic messages on SMS

Click to register (Norwegian only)

Questions and answers

Frequently Asked Questions