CALL 177
For general information

Ungdomskort

Ungdomskort

Ungdomskorta er personlege og gjeld etter avtale med ferjeselskapa for enkeltreiser på ferje.

Korta varierer i utforming frå fylkeskommune til fylkeskommune. Nokre ungdomskort kan lesast i ferja si billettmaskin, medan andre må framvisast saman med kvittering.

smsReceive traffic messages on SMS

Click to register (Norwegian only)

Questions and answers

Frequently Asked Questions