RING TELEFON 177
For generell ruteinformasjon Gjeld ikkje Arsvågen - Mortavika

Refusjon av billettar Mortavik-Mekjarvik

I samband med stenging av Mastrafjordtunnelen den 24. september 2015, vil kundar få refundert billetten.

Les meir

Verdas første kommersielle ferjestrekning på fornybar biodrivstoff

Fjord1 blir verdas første ferjeselskap som nyttar biodrivstoff av HVO-typen til framdrift av ferjer. 

Les meir

Norges største opplæringsreiarlag

Fjord1er det reiarlaget i Norge som tek inn flest lærlingar innan matros- og motormannfaget. I år har selskapet teke inn 36 % meir lærlingar og kadettar enn planlagd. 

Les meir

Overskot på 31,1 millionar kroner

Halvårsrekneskapen for Fjord1 viser eit overskot på 31,1 millionar kroner. Til samanlikning hadde selskapet eit overskot for tilsvarande periode i 2014 på 16,9 millionar kroner. 

Les meir

Nye rutetider Smørhamn - Kjelkenes

Gjeldande frå fredag 31. juli 2015 - sjå oppdatert rutetabell i artikkelen!

Les meir

Mannskapet viser veg

Husk å følgje ferjemannskapet sine anvisningar når du er på tur. 

Les meir

Fokus på sjøvett

Fjord1 frontar sjøvettreglane saman med Redningsselskapet. Sjå filmen her!

Les meir

Servering

Et ombord - eller ta med. Vi har ein innhaldsrik kafèmeny, også med glutenfrie alternativ. 

Les meir

- Behov for bilplass?

Bilplass i Florabassenget og Kystvegekspressen: Ring tlf: 57757200 mandag til fredag kl 8-16.

Les meir

Vi vil ha deg om bord!

Fjord1 har oppretta ein informasjonskanal med tips om maritim utdanning og jobb i Fjord1.

Les meir